Logo

Budapest 1117, Pázmány Péter sétány 1/A
Posta cím: H-1518 Budapest Pf.32
Titkárság telefonszáma: +36-1-372-2500/6084
Fax: +36-1-372-2811
e-mail: cszabo [AT] elte [DOT] hu

ELTE

Raman optikai aktivitás spektroszkópiai laboratórium (ROA labor)

 


Elérhetőség

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter stny. 1/A, 5. emelet, 5.108 labor
Kapcsolattartó: Vass Elemér
Telefonszám: +36-1-372-2500/1654, 6543
e-mail: evass [AT] chem [DOT] elte [DOT] hu


 

Raman optikai aktivitás (ROA)

● A ROA a rezgési optikai aktivitás egyik formája, a királis anyagoknak a jobbra- ill. balra cirkulárisan polarizált beeső és/vagy szórt fényben észlelt eltérő intenzitású Raman-szórása (több változat lehetséges).
● A legelterjedtebb változatban a szórt fényben megjelenő cirkulárisan polarizált komponensek különbségét vizsgáljuk a szórt fény frekvenciának függvényében (SCP-ROA).

 

Az SCP-ROA elve

Az SCP-ROA elve 

 

A műszer: ChiralRAMAN-2X ROA-spektrométer

● Gyártó: BioTools, Inc. (Jupiter, Florida, USA)
● Beszerzés 2011 decemberében a KMOP-4.2.1/B-10-2011-0002 „Interdiszciplináris, innovatív kutatási irányok és az ipari kooperáció infrastrukturális hátterének fejlesztése valamint új oktatási technológiák bevezetése az ELTEn" c. projekt keretében
● Beszerzési ár: bruttó 175 000 EUR (52 MFt)
● A műszer jelenleg az egyetlen ROA-spektrométer Magyarországon

 

ChiralRaman-2X spektrométer

ChiralRaman-2X spektrométer 

 

Fontosabb műszaki paraméterek

● SCP-ROA működési elv, a jobbra- ill. balra cirkulárisan polarizált komponensek szimultán detektálásával és ún „virtuális enantiomer" technikán alapuló artifaktum-kiküszöbölési módszerrel
● Sugárforrás: 2W maximális teljesítményű, 532 nm-es, folytonos üzemű, kétszerezett frekvenciájú Nd:YVO4 lézer
● Detektor: Peltier-hűtésű CCD-kamera
● Hullámszám-tartomány: kb. 100 - 2600 cm-1, felbontás: kb. 7 cm-1
● A műszer egyben a legnagyobb érzékenységű Raman-spektrométer a piacon

 

Főbb alkalmazási területek

● Királis vegyületek (pl. királis gyógyszerhatóanyagok, kis- és közepes méretű természetes szerves molekulák) abszolút konfigurációjának és konformációjának meghatározása a mért és kvantumkémiai módszerekkel számított spektrumok összehasonlítása révén
● Biomolekulák (peptidek, fehérjék, szénhidrátok, nukleinsavak) konformációjának vizsgálata natív (vizes) közegben
Nagyméretű biopolimer-molekulák esetén a kiértékelés empirikus szabályok alapján történik, ezek feltárása fontos alapkutatási téma

 

Aktuális és tervezett kutatási témák

● Modellpeptidek vizes közegben kialakuló térszerkezetének felderítése
● α- és β-aminosavegyégek oldószerfüggő lokális konformációs preferenciájának vizsgálata diamid típusú modelleken
● Aminosavak konformációs viszonyainak vizsgálata biológiai és vizes mátrixokban, az oldószermolekulákkal kialakuló szolvatációs kölcsönhatások explicit modellezése
● Cukoraminosav-foldamerek és prekurzor vegyületeik térszerkezetének vizsgálata, szénhidrátkémiai alkalmazások
● Triptofán-kalitka minifehérjék szerkezetvizsgálata, diszulfid-hidak és Trp-oldalláncok térszerkezet-stabilizáló szerepének feltárása
● Felületerősített ROA-spektroszkópia (SEROA) alkalmazása alacsony koncentrációjú királis minták vizsgálatára

 

Kiegészítő technika: rezgési cirkuláris dikroizmus (VCD)

● A rezgési optikai aktivitás másik formája a VCD, amely a királis anyagoknak a balra- ill. jobbra cirkulárisan polarizált infravörös sugárzásban észlelt eltérő intenzitású elnyelése.

VCD: ΔA = AL - AR

● A VCD-technika szintén elérhető az ELTE TTK Kémiai Intézet Kiroptikai Szerkezetvizsgáló Laboratóriuma által üzemeltetett Bruker Equinox55/PMA37 VCD-spektrométer révén (nem képezi részét a KKMC-nek).

 


Vissza a lap tetejére

FaLang translation system by Faboba