Logo

Budapest 1117, Pázmány Péter sétány 1/A
Posta cím: H-1518 Budapest Pf.32
Titkárság telefonszáma: +36-1-372-2500/1088
Fax: +36-1-372-2811
e-mail: cszabo [AT] elte [DOT] hu

ELTE

Molekuláris kölcsönhatás laboratórium (MI labor)

 


Elérhetőség

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter stny. 1/A, 5. emelet, 5.219 szoba
Kapcsolattartó: Pál Gábor
Telefonszám: +36-1-372-2500/8577
e-mail: gabor [DOT] pal [AT] ttk [DOT] elte [DOT] hu


 

Általános bevezető:

Minden életfolyamat legalapvetőbb szintjén precízen szabályozott, ideiglenes molekuláris kölcsönhatások jönnek létre. Ennek során makromolekulák lépnek kölcsönhatásba más makromolekulákkal vagy kismolekulákkal. A folyamatok megértése szempontjából elengedhetetlen, hogy feltárjuk a résztvevő molekulákat, majd jellemezzük az ezek között kialakuló kölcsönhatások szelektivitását, erősségét, a kölcsönhatás kialakulásának és megszűnésének ütemét.
A molekuláris kölcsönhatások jellemzésére nem létezik univerzális mérési módszer. A vizsgált rendszer tulajdonságai szabják meg, hogy mi a jelenleg elérhető optimális eljárás. Természetesen vannak sokoldalúan használható módszerek, és szűkebb felhasználási körű, speciális eljárások is.
A Molekuláris Kölcsönhatás Laboratórium (MKL) megalapításakor az volt a távlati cél, hogy több fejlesztési fázisban végül egy komplett, koherens, világszínvonalú műszerparkot hozzunk létre. A létrehozandó műszerpark egyes készülékei kiegészítik egymást, tehát a műszer együttessel szinte bármilyen molekuláris kölcsönhatás tanulmányozható. Fontos szempont volt az is, hogy az első ütemben a lehető legsokoldalúbban használható készülékeket szerezzük be, amelyekkel a vizsgálandó kölcsönhatások nagy hányada lefedhető. Jelenleg három készülékkel rendelkezünk, amelyeket az alábbiakban röviden bemutatunk, kiemelve a mérési elvet, a készülék legfontosabb paramétereit, és a felhasználási lehetőségeket.

 

A laboratórium készülékeinek ismertetője:

Bio-Rad ProteOn XPR 36 készülék: mérések szilárd – folyadék határfelületen

A ProteOn XPR 36 készülék (lásd 1. ábra) a felületi plazmon rezonancia (Surface Plasmon Resonance, SPR) jelenségén (lásd 3. ábra) keresztül mér molekuláris kölcsönhatásokat.

 

A ProteOn XPR 36 készülék.

1. ábra.  A ProteOn XPR 36 készülék

 

Az SPR-en alapuló mérések során gyári „kölcsönhatási chip"-eket alkalmazunk.

 

A ProteOn XPR 36 készülékhez számos eltérő chip kapható, amelyek abban különböznek egymástól, hogy a kölcsönható partnerek egyikét (a ligandumot), milyen módon köthetjük ki a szilárd felületre.

2. ábra.  A ProteOn XPR 36 készülékhez számos eltérő chip kapható, amelyek abban különböznek egymástól, hogy a kölcsönható partnerek egyikét (a ligandumot), milyen módon köthetjük ki a szilárd felületre.

 

A chip mikroszkopikus méretű áramlási cellákat tartalmaz, amelyek egyik oldalát egy speciálisan módosított aranyréteg képezi. Az aranyréteget egy üvegfelületen hozzák létre. Erre az aranyrétegre olyan funkcionális csoportokat visznek fel, amelyekhez hozzárögzíthetjük az egyik kölcsönható partnert. Ez a kölcsönható partner a speciális chipen tehát egy parányi csatorna egyik oldalfalára kerül. A mérés vizes oldatokban zajlik. A csatornában a rögzített kölcsönható molekula felett áramoltatjuk a vizes oldatot. Ebben a vizes oldatban szolgáltatjuk a másik kölcsönható partnert. A felületre kötött molekulákhoz a szabadon áramló fázisból kikötődő kölcsönható molekulák mennyiségét valós időben határozzuk meg az SPR jelenség által (lásd 3. ábra).

 

A felületi plazmon rezonancia (SPR) jelensége. A részleteket lásd a szövegben.

3. ábra.  A felületi plazmon rezonancia (SPR) jelensége. A részleteket lásd a szövegben.

 

A chip a készülékben az üvegréteg oldalával egy prizmára kerül. A prizmán keresztül polarizált lézerfénnyel világítjuk meg a chip üveg felületét úgy, hogy az teljes visszaverődést szenvedjen. A teljes visszaverődés során az elektromágneses hullám úgynevezett evaneszcens mezőt hoz létre, amelynek intenzitása a távolsággal exponenciálisan csökken. Ez a mező oszcilláló mozgásra készteti a fémréteg felületének szabadon mozgó elektronjait. Ezek az elektron oszcillációk a felületi plazmonok, amelyek szintén elektromágneses mezőt hoznak létre. Megfelelő hullámhosszúságú fény és megfelelő beesési szög esetén az evaneszcens mező képes gerjeszteni a felületi plazmonokat, létrejön a felületi plazmon rezonancia.
A rezonancia számára megfelelő beesési szög esetén a fény egy része elnyelődik, így az adott beesési szögnek megfelelő visszavert fény intenzitása minimum értéket vesz fel. A visszavert fény intenzitásának beesési szögtől való függését egy detektorral mérjük.
A felületre kötődő molekulák megváltoztatják a felületi plazmonok gerjeszthetőségét, ami a mérés során a rezonanciához szükséges beesési szög megváltozásához vezet. A szög megváltozásának mértéke arányos a felületre kötődő anyag tömegével. A módszer rendkívül érzékeny, pikogrammos mennyiségű anyag kikötődése detektálható.
A mérés során a felületi plazmon rezonancia, vagyis az SPR jelének időbeni változását követjük valós időben (lásd 4. ábra).

 

Az SPR jelenségen keresztül a molekuláris kölcsönhatások kialakulása és megszűnése valós időben mérhető.

4. ábra. Az SPR jelenségen keresztül a molekuláris kölcsönhatások kialakulása és megszűnése valós időben mérhető.

 

Az úgynevezett asszociációs fázisban a felületre rögzített kölcsönható molekula felett áramoltatott vizes oldatban ismert koncentrációban biztosítjuk a másik kölcsönható partnert. A kölcsönhatás kialakulásának ütemében halmozódik fel a felületen az oldatból kikötődő partner molekula. A kikötődő molekulák mennyiségének időbeni változását az SPR jelenségen keresztül folyamatosan mérjük. A molekuláris komplex kialakulását követően a disszociációs fázisban partner molekulát nem tartalmazó oldatot áramoltatunk a felület felett. Ebben a fázisban meghatározható a komplex szétesésének üteme. Az asszociáció és a disszociáció sebességéből meghatározhatók a komplex keletkezési és bomlási ütemére jellemző sebességi állandók, amelyekből kiszámolható a kötés „erőssége", más szóval affinitása is.
Mivel az SPR egy általános fizikai jelenség, praktikusan bármilyen molekulák kölcsönhatásának mérését lehetővé tesz. Mivel valójában felületen felhalmozódó tömeget mér, kifejezetten ideális makromolekulák közötti kölcsönhatások mérésére. Makromolekulák és kismolekulák közötti kölcsönhatások vizsgálatára elsősorban akkor alkalmas, ha a kismolekulát rögzítjük a felszínen, és a nagyobb molekulatömegű kölcsönható partner felületi felhalmozódását mérjük.
Az eljárás gyors, rendkívül kismennyiségű anyagot igényel, és rövid idő alatt nagyszámú molekuláris kölcsönhatás vizsgálható vele. Az SPR ma már széles körben elterjedt, megbízható eljárásnak számít. A készülék minden olyan kutatócsoport számára komoly támogatást nyújthat, ahol specifikus molekuláris kölcsönhatások mechanizmusának megértésére törekszenek. Az eljárás komoly előnye, hogy nem csak egyszerű, kétszereplős komplexek kialakulása és bomlása vizsgálható vele, de olyanoké is, amelyek sokfajta molekulából, több lépésben alakulnak ki.
Az alapkutatási kérdések megválaszolása mellett az SPR-en alapuló eljárás alkalmazott kutatásokat is lehetővé tesz, például gyógyszerhatóanyagok felkutatása és tesztelése terén.
A ProteOn XPR 36 készülék különlegessége, hogy abban 6-6 egymásra merőleges csatornát alkalmaznak (lásd 5. ábra).

 

A ProteOn XPR 36 készülék chipje 6-6 egymást keresztező csatornát alkalmaz.

5. ábra.  A ProteOn XPR 36 készülék chipje 6-6 egymást keresztező csatornát alkalmaz

 

A ProteOn XPR 36 készülékben alapesetben hatféle molekulát (csatornánként egyfélét) lehet felülethez rögzíteni. Ezek után az előző csatornákra merőleges 6 csatornán csatornánként eltérő molekulát injektálva 6x6, azaz 36-féle kölcsönhatást mérhetünk a csatornák keresztezési pontjain. Ennek köszönhetően ez a készülék az élmezőnybe tartozik az egyidejűleg mérhető kölcsönhatások számának tekintetében.
Emellett arra is alkalmas, hogy a 36 kereszteződési pont mindegyikén eltérő, tehát összesen 36-féle molekulát rögzítsünk a chipen.
Az SPR módszer használhatóságának tulajdonképpen csak két fő korlátja van. Az egyik, hogy kismolekulák közötti kölcsönhatások vizsgálatára csak korlátozottan alkalmas, a másik, hogy a kölcsönható molekulák egyikét felületre kell rögzítenünk, mégpedig úgy, hogy a molekula kötőfelszíne változatlan formában, szabadon hozzáférhető maradjon. Ez az esetek nagy részében könnyen megoldható, míg az esetek egy kis részében csak időigényes előkísérletek segítségével valósítható meg.

A Bio-Rad ProteOn XPR 36 készülék gyári specifikációi

Kölcsönhatási felületek száma 36
Kölcsönhatási felületek közötti
referenciafelületek száma
42
Jel uniformitás <2% CV
Törésmutató tartomány 1.33–1.37 törésmutató egység
Dinamikus tartomány, RU (Response Unit) 1–40,000
Alapvonal zaj <1 RU, 1–20,000 RU
<1.5 RU, 20,000–40,000 RU
Alapvonal eltolódás <1 RU/min (15–40°C)
Mérési hőmérséklet tartomány 15–40°C
Automata mintavevő hőmérséklet tartománya 2–35°C
Minta elrendezési módja 72 x 1.5 ml cső vagy 2 x 96-os mikrolemez
CCD 12-bit digitális kamera
Adatgyűjtési frekvencia 3 Hz (3 kép/sec), átlagosan 3 kép/adatpont
Tömeg, kg 85
Méretek (W x H x D), cm 95 x 58 x 50

 

BioTek Synergy H4 multifunkcionális lemezleolvasó

 

A BioTek Synergy H4 multifunkcionális lemezleolvasó készülék.

6. ábra. A BioTek Synergy H4 multifunkcionális lemezleolvasó készülék

 

A BioTek Synergy H4 egy sokoldalúan használható spektroszkópiai készülék. A készülékkel egyszerre sok mintahelyen lehet méréseket végezni az alábbi szerteágazó optikai jelenségek alapján: fényelnyelés (abszorbancia) ultraibolya és látható (UV-VIS) tartományban, fluoreszcencia, időfelbontásos fluoreszcencia (time-resolved fluorescence, TRF), lumineszcencia, fluoreszcencia polarizáció (FP), és két speciális optikai jelenség, az AlphaScreen illetve AlphaLISA.
A készülék a monokromatikus fény előállítása szempontjából kétféle üzemmódban használható. Az egyik esetben monokromátort használunk (lásd 7. ábra), a másikban dikroikus tükröket és szűrőket (lásd 8. ábra).
A monokromátor előnye, hogy segítségével a megadott széles tartományon belül szabadon megválasztható a fény hullámhossza. A monokromátoros rendszer előnye tehát a mérés flexibilitása. Ugyanakkor az így kiválasztott fény szigorú értelemben véve nem monokromatikus, 2-4 nm sávszélességet fed le (mérési hullámhossztól függően).

 

A BioTek Synergy H4 monokromátor rendszere fluoreszcencia üzemmódban.

7. ábra.  A BioTek Synergy H4 monokromátor rendszere fluoreszcencia üzemmódban.

 

A monokromátoros mérési móddal szemben a dikroikus tükrökön és szűrőkön alapuló mérések (lásd 8. ábra) esetében csak bizonyos hullámhosszakon dolgozhatunk. Ugyanakkor az így előállított fény monokromatikusnak tekinthető. Ez nagyobb detektálási érzékenységet tesz lehetővé, ami egyes mérésekben kritikus lehet.

 

A BioTek Synergy H4 szűrőkön alapuló optikai rendszere fluoreszcencia üzemmódban.

8. ábra.  A BioTek Synergy H4 szűrőkön alapuló optikai rendszere fluoreszcencia üzemmódban

 

A készülék hullámhossz tartománya abszorbancia esetében 230-999 nm, fluoreszcencia esetében monokromátor alkalmazásával 250-850 nm, szűrők és tükrök alkalmazásával 200-700 nm.
Monokromátoros üzemmódban a készülékben alkalmazható mikrolemezek maximális mintahely száma 384, míg szűrős üzemmódban 1536.
A készülék által detektálható legáltalánosabb optikai jelenségek az abszorbancia, és a fluoreszcencia, amelyek széles körben felhasználhatók oldott anyagok minőségi (lásd spektrumok) és mennyiségi meghatározására. A mennyiségi meghatározások valójában koncentráció meghatározást jelentenek, mivel meghatározott feltételek esetén oldatban az abszorbancia mértéke illetve a fluoreszcencia intenzitás arányos az elnyelést illetve fluoreszcenciát okozó anyag koncentrációjával.
A fluoreszcens jel sokkal specifikusabb, és érzékenyebb méréseket tesz lehetővé, mint az abszorbancián alapuló eljárások, hiszen ebben az esetben nem egy jel (fényintenzitás) csökkenését mérjük, hanem egy jel (adott hullámhosszúságú fény) keletkezését. Egy-egy adott hullámhosszon egy molekulakeverékben sokféle anyag nyelhet el fényt. Annak azonban kisebb az esélye, hogy a molekulakeverékben egyszerre többféle, hasonló fluoreszcencia spektrumú anyag legyen jelen. Ha azonban a minta egyfajta elkerülhetetlen szennyezésként mégis nagy fluoreszcens háttérrel rendelkezik, jó megoldás lehet az időfelbontásos fluoreszcencia (TRF) alkalmazása.
A legtöbb fluoreszkáló anyag esetében a gerjesztés, és az azt követő fénykibocsájtás között csak nanoszekundumok telnek el. Léteznek azonban olyan fluoreszkáló anyagok, és ilyenek a lantanoidák, amelyek ennél jóval hosszabb időtartományban, milliszekundumok alatt emittálnak. Az ilyen jelöléssel ellátott molekulák a mintában jelen lévő szennyező háttértől elkülönítve mérhetők, amennyiben egy villanófénnyel gerjesztünk, és az emittált fényt késleltetve mérjük egy olyan időablakban, amikor a szennyező anyagok fény emissziója már lezajlott.
Amennyiben egy enzimreakció során fényelnyelő vagy fluoreszkáló anyag alakul át, illetve ilyen termék keletkezik, az abszorbancia illetve a fluoreszcencia-intenzitás időbeni követésével enzimkinetikai mérések végezhetők. Felépítésének köszönhetően a készülék kifejezetten alkalmas arra, hogy rövid idő alatt egyidejűleg nagyszámú mintahelyen mérjen enzimreakciókat.
Az enzimreakciók követése a molekuláris kölcsönhatások egy speciális esetének tekinthető, amikor a kölcsönhatást kémiai reakció is kíséri. A készülék által mérhető néhány spektroszkópiai jelenség, illetve speciális eljárás azonban jóval általánosabb kölcsönhatási méréseket tesz lehetővé.
Ilyen eljárás a FRET (Fluoreszcencia Rezonancia Energia Transzfer). FRET eljárás során az alábbi módon vizsgálhatjuk egy A illetve egy B molekula kölcsönhatását. Az A és B molekulákra megfelelően kiválasztott eltérő spektroszkópiai tulajdonságú fluoreszcens festéket (legyenek ezek X és Y) rögzítünk. Így kapunk egy A-X és egy B-Y komponenst. Az A-X komponens X csoportját megfelelő hullámhosszú fénnyel gerjesztjük. Amennyiben az X közvetlen környezetében Y csoport van jelen, a gerjesztett X csoport energiát tud átadni az Y csoportnak. Ez az Y csoport gerjesztett állapotához vezet, amit az Y emissziója alapján detektálunk. Mivel az X és Y csoportok az A illetve B molekulákhoz vannak rögzítve, a kialakuló energiatranszfer valójában azt jelzi, hogy az A és B molekulák kölcsönhatnak egymással, komplexet képeznek.
Az eljárásokban felsorolt AlphaScreen illetve AlphaLISA módszerek részleteiben eltérő eljárással, de szintén a kölcsönható molekulák közelségén, és ezen alapuló fluorszcenciás jel megjelenésén alapulnak. Az Alpha rövidítés az „amplified luminescent proximity homogeneous assay" kifejezésből származik. Ezekben az esetekben kétféle mikroszkopikus gyöngyöt alkalmaznak. Az egyik a donor, a másik az akceptor gyöngy. A vizsgált A-B kölcsönhatás résztvevőiből az egyiket a donor, a másikat az akceptor gyöngyre kötik. Megfelelő hullámhosszú fénnyel besugározva az oldatot a donor gyöngyön lévő speciális vegyületek gerjesztődnek, ami a gyöngy közvetlen környezetében lévő oldott oxigén molekulák gerjesztését eredményezi. Az oxigénnek ez a gerjesztett állapota rendkívül rövid ideig áll fenn. Ha ez idő alatt az oxigén egy akceptor gyöngy közelébe kerül, akkor a gerjesztett állapot energiájának egy részét át tudja adni az akceptor gyöngyökön lévő fluoreszcens molekuláknak, ami emittált fényként detektálható. A kétféle gyöngy között csak akkor történik meg ez a speciális energia transzfer, ha a rájuk rögzített A illetve B molekulák között kialakul az A-B kölcsönhatás.
Belátható, hogy ennél az eljárásnál az A és B molekulák szinte bármilyen méretűek elehetnek, a lényeg, hogy funkcionális tulajdonságukat megtartva lehessen ezeket a gyöngyökre kötni. A kölcsönhatás molekuláris értelemben felületen zajlik, de technikailag oldattal (nem ülepedő szuszpenzióval) dolgozunk.
Az utolsóként említett, elsősorban makromolekulák és kismolekulák, például peptidek oldatfázisú kölcsönhatásának mérésére alkalmas eljárás a fluoreszcencia polarizáción (FP) alapul. Ennél az eljárásnál a kismolekulának vagy fluoreszcensnek kell lennie, vagy fluoreszcens festékkel kell ellátni azt. A gerjesztéshez polarizált fényt használunk, ami – hacsak a gerjesztett molekulák nem mozdulnak el, polarizált emittált fényt eredményez.
A mérés során tehát azt detektáljuk, hogy az emittált fény milyen mértékben őrizte meg a gerjesztő fényre jellemző polarizáltságot. A gerjesztés és az emisszió között eltelt nanoszekundumos időtartományban a gerjesztett kismolekulák túlnyomó hányada megváltoztatja a térbeni orientációját, így az emittált fénynek csak kis hányada őrzi meg az eredeti polarizációs síkot. Azoknak a gerjesztett kismolekuláknak az esetében azonban, amelyek makromolekulával vannak komplexben, az orientáció megváltozása lassabban történik meg, így ezek nagyobb hányada emittál változatlan polarizációs síkban. Ezen elv alapján különböző direkt, és kompetíciós kísérletekben meghatározható a szabad és komplexben lévő kismolekulák aránya, és ezen keresztül a kismolekula és a makromolekula közötti kötés erőssége.
A készülék természetesen hagyományos ELISA mérésekre is használható, amely során a kölcsönható partnerek legalább egyikét magára a lemezre rögzítjük.

 

A BioTek Synergy H4 multifunkcionális lemezleolvasó gyári specifikációi

Általános adatok
Hullámhosszválasztás Szabadalmaztatott Hibrid Technológia™ (az U.S. Szabadalom 8,218,141 alatt) 
Négyrészes Monokromátorok valamint Szűrők / Dikroikus tükrök
Detektálási mód Fluoreszcencia, Időfelbontásos fluoreszcencia, Fluoreszcencia polarizáció, AlphaScreen/AlphaLISA®, Lumineszcencia, UV-Látható Abszorbancia
Leolvasási mód Végpont, kinetika, spektum szkennelés, mintahely részterület szkennelés
Mikrolemez típusok Monokromátor rendszerrel 1-től 384-lyukú lemez
Szűrős rendszerrel 1-től 1536-lyukó lemez
PCR lemezek
Kompatibilis a 2 µL-es mintahelyekkel ellátott Take3™ Multi-Térfogat Lemezzel
Hőmérsékletszabályzás A külső hőmérséklet +4° C –tól 65°C-ig, 37° C-on 0,5 °C pontossággal
Rázató keverés Igen
Szoftver Gen5™; Számítógépes kapcsolat USB vagy soros csatlakozón keresztül
Automatizálás Igen
AlphaScreen/AlphaLISA
Fényforrás Wolfram Halogén Lámpa
Érzékenység 100 amol biotinilált-LCK-P peptid, 25 µ­L/lyuk 384-lyukú lemezen
Mérési tartomány >6 nagyságrend
Olvasási sebesség tipikusan 2 perc / 96-lyukú lemez
Detektálási rendszer Ultra Alacsony Zaj PMT
Abszorbancia
Fényforrás Xenon Villanólámpa
Hullámhosszválasztás Monokromátor
Hullámhossz tartomány 230 - 999 nm, 1 nm egységenként
Sávszélesség 2 nm (230-285 nm), 4 nm (>285 nm)
Mérési tartomány 0 - 4.0 OD
Felbontás 0.0001 OD
Fényút korrekció Igen
Monokromátor hullámhossz pontossága +2 nm
Monokromátor hullámhossz reprodukálhatósága +0.2 nm
OD pontossága <1%  2.0 OD-nál tipikusan <3% at 3.0 OD tipikusan
OD linearitás <1% 0-tól 3.0 OD-ig tipikusan
OD reprodukálhatósága <0.5% 2.0 OD-nál tipikusan
Szórt fény 0.03% 230 nm-nél tipikusan
Leolvasási sebesség 96: 11 másodperc
384: 22 másodperc
Fluoreszcens Intenzitás
Érzékenység Monokromátorral:
Fluoreszcein 2 pM tipikusan (0.2 fmol/lyuk; 384-well lemez) (Top)
Fluoreszcein 2.5 pM tipikusan (0.25 fmol/lyuk; 384-well lemez) (Bottom)
Szűrők/tükrök:
Fluoreszcein 1 pM tipikusan (0.1 fmol/lyuk 384-well lemez)
Fényforrás Wolfram Halogén Lámpa
Nagyenergiájú Xenon Villanó Lámpa
Hullámhosszválasztás Kettős rácsos monokromátor (Felső/Alsó) és,
Felülvágó szűrők / Dikroikus tükrök (Felső)
Hullámhossz tartomány Monokromátorok: 250 - 850 nm
Szűrők: 200 - 700 nm (850 nm opcionális)
Mérési tartomány Monokromátorok: 5 nagyságrend
Szűrők/tükrök: >6 nagyságrend
Sávszélesség Monokromátorok: változó 9, 13.5, 17, 20 nm
Szűrők: szűrőtől függően, 5 nm- től >100 nm-ig
Detektálási rendszer Vörös-eltolásos PMT monokromátor rendszer esetén
Alacsony zajú PMT szűrős rendszer esetén
Leolvasási sebesség 96: 11 másodperc
384: 22 másodperc 1536: 42 másodperc
Lumineszcencia
Érzékenység 10 amol ATP tipikusan (villanófénnyel)
100 amol ATP (folyamatos fénnyel) tipikusan
Hullámhossz tartomány 300 - 700 nm
Mérési tartomány >6 nagyságrend
Fluoreszcencia Polarizáció
Fényforrás Wolfram Halogén Lámpa
Érzékenység 3 mP at 1 nM fluoreszcein tipikusan
Hullámhosszválasztás Felülvágó szűrők / Dikroikus tükrök (Felső)
Hullámhossz tartomány 400 - 700 nm (320 - 850 nm opcionális)
Időfelbontásos fluoreszcencia
Fényforrás Nagyenergiájú Xenon Villanó Lámpa
Érzékenység Europium 60 fM tipikusan szűrőkkel (6 amol/lyuk 384-lyukú lemezen)
Hullámhosszválasztás Felülvágó szűrők / Dikroikus tükrök (Felső)
Kettős rácsos monokromátor (Felső/Alsó)
Hullámhossz tartomány Szűrők: 200 - 700 nm (850 nm opcionális)
Monokromátorok: 250 - 850 nm
Reagens Adagoló
Száma 2 fecskendő pumpa
Adagolási térfogat 5 - 1000 µL 1 µL-enként felbontásban
Holttérfogat 1.1 mL, 100 µL visszaöblítéssel
Fizikai tulajdonságok
Teljesítmény 250 Watt max
Méretek Szélesség x Mélység x Magasság (43.5cm x 53.1cm x 38.1 cm)
Tömeg 35 kg

 

BioTek Epoch típusú, 2 mikroliteres minták mérésére is alkalmas lemezleolvasó  

A BioTek Epoch készülék egy monokromátor alapú UV-látható spektrofotométer, amely a rutin abszorbancia-alapú mérések tekintetében tehermentesíteni hivatott a már említett, BioTek Synergy H4 multifunkcionális készüléket. Ezen felül a készülékhez tartozik egy Take3-Trio elnevezésű feltét, amelynek segítségével egyidejűleg 48 darab, 2 mikroliter térfogatú minta mérhető. Így a rutin fényelnyelés mérések mellett az Epoch készülék fő felhasználási területe a kistérfogatú (főleg nukleinsav és fehérje) minták elnyelésének mérése. 

 

A BioTek Epoch lemezleolvasó gyáris specifikációi 

Általános adatok
Detektálási mód UV-Látható Abszorbancia
Leolvasási mód Végpont, kinetika, spektum szkennelés, mintahely részterület szkennelés
Mikrolemez típusok 6-, 12-, 24-, 48-, 96- és 384-lyukú lemez
Kompatibilis a 2 µL-es mintahelyekkel ellátott,
Take3™ és Take3-Trio Mikro-Térfogat Lemezzel
Szoftver Gen5™; Számítógépes kapcsolat USB vagy soros csatlakozón keresztül
Abszorbancia
Hullámhosszválasztás Monokromátor
Hullámhossz tartomány 200 - 999 nm, 1 nm egységenként
Sávszélesség 5 nm
Mérési tartomány 0 - 4.0 OD
Felbontás 0.0001 OD
Fényút korrekció Igen
Monokromátor hullámhossz pontossága +2 nm
Monokromátor hullámhossz reprodukálhatósága +0.2 nm
OD pontossága 0 to 2 OD: +1% +0.010 OD
2 to 2.5 OD: +3% +0.010 OD
OD linearitás 0 to 2 OD: +% +0.010 OD
2 to 2.5 OD: +3% +0.010 OD
OD reprodukálhatósága 0 to 2 OD: +1% +0.005 OD
2 to 2.5 OD: +3% +0.005 OD
Leolvasási sebesség 96: 15 másodperc
384: 31 másodperc
Fizikai tulajdonságok
Teljesítmény 40 Watt max
Méretek Szélesség x Mélység x Magasság (30.5 cm x 31.8 cm x 19.6 cm)
Tömeg 6,8 kg

  


Vissza a lap tetejére

FaLang translation system by Faboba
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline