Logo

Budapest 1117, Pázmány Péter sétány 1/A
Posta cím: H-1518 Budapest Pf.32
Titkárság telefonszáma: +36-1-372-2500/6084
Fax: +36-1-372-2811
e-mail: cszabo [AT] elte [DOT] hu

ELTE

Lumineszcens kormeghatározó laboratórium (LD labor)

 


Elérhetőség

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter stny. 1/C, -1. emelet, 00.325 és 00.722 szoba
Kapcsolattartó: Novothny Ágnes
Telefonszám: +36-1-372-2500/1803
e-mail: agnes [DOT] novothny [AT] gmail [DOT] com


 

Általános ismertető a lumineszcens kormeghatározásról

A lumineszcens kormeghatározás a radiometrikus kormeghatározások csoportjába tartozik. Használata világszerte egyre elterjedtebb, mert a földtörténeti közelmúlt (negyedidőszak) üledék-felhalmozódási és eróziós folyamatainak kormeghatározása, a környezet alakulása és a klímaváltozás összefüggéseinek feltárása érdekében értékes információkat szolgáltat. A módszer lényege az egyes ásványokban (kvarc, földpát, cirkon) a háttérsugárzás hatására csapdázódott töltések mennyiségének (a lumineszcens jel nagyságának) mérése, mely arányos az eltelt idő mennyiségével, ezáltal a minta betemetődésének/felhevítésének ideje – vagyis a lumineszcens kor – meghatározható. A módszer használható eolikus, fluviális, glacio-fluviális, vagy tengeri-tavi üledékek datálására. Két fő típusa: a termolumineszcencia (thermoluminescence: TL) és az optikai lumineszcencia (optically stimulated luminescence: OSL). A különböző lumineszcens módszerekkel meghatározható időintervallum néhány 10 évtől több 100 000 évig terjed.

 

Risø TL/OSL DA-20 C/D luminescence reader_1

HRisø TL/OSL DA-20 C/D luminescence reader

 

Általános ismertető a lumineszcens laboratóriumról

A lumineszcens minták előkészítésének és mérésének helyszíne az ELTE TTK KKMC. A laboratórium két részből áll: egy lumineszcens előkészítő- és egy mérőlaboratóriumból.
A lumineszcens minták előkészítéséhez (szárítás, kémiai előkészítés, megfelelő szemcseméret leválasztása, a kvarc és a földpátok szeparálása) egy speciális, vörös fénnyel megvilágított, minden egyéb fényforrástól elszigetelt mintaelőkészítő laboratóriumban zajlik.
A szintén vörös fénnyel megvilágított lumineszcens mérőlaboratóriumban egy Risø TL/OSL DA-20 C/D gyártmányú, automatizált termo- és optikai lumineszcens leolvasó berendezés működik, amely alkalmas szobahőmérséklettől 700°C-ig történő hevítéses, valamint infravörös (870 nm) és kék fénnyel (470 nm) történő optikai gerjesztésre (OSL). A lumineszcens mérések gyors és pontos végrehajtásához szükséges a nagy befogadóképességű, sorozatméréseket lehetővé tevő 48 mérőhelyes, mérőhelyenként külön is fűthető mintatartó, automatizált vákuumkamrás mintacserélővel. A minták besugárzása béta-forrással történik.

 

A műszer: Risø TL/OSL DA-20 C/D luminescence reader

● Gyártó: Risø DTU
● Beszerzés 2011 júniusában a Baross Gábor pályázat eredményeként
● Beszerzési ár: bruttó 90 000 EUR (24.3 MFt)

 

Fontosabb műszaki paraméterek

● szobahőmérséklettől 700°C-ig hevíthető
● infravörös (870 nm-es IR LED, >135 mW/cm2) és kék fényforrás (470 nm-es kék LED, >80 mW/cm2)
● 48 mérőhelyes, mintacserélő
● béta-sugárforrás (90Sr/90Y, 1,48 GBq)

 

Főbb alkalmazási területek

A vizsgálat alkalmas a közép- vagy késő-pleisztocén, illetve a holocén üledékek kormeghatározására, és így komplex folyamatok megismerésére (pl. negyedidőszaki szárazföldi üledékes rétegsorok datálásával paleoklíma változások, felszínfejlődés vagy folyóvízi mederdinamika rekonstruálása).

Alkalmazható:
● eolikus üledékek
● fluviális üledékek
● glaciális, glacio-fluviális üledékek
● tavi, tengeri üledékek
● barlangi üledékek
● vulkáni kőzetek lumineszcens kormeghatározására
Továbbá:
● régészeti leletek, vagy lelőhelyek
● égetett agyagedények
● téglák kormeghatározása
● műtárgyak eredetiségének vizsgálatára

 

Aktuális és tervezett kutatási témák

A lumineszcens laboratórium alapkutatási feladatai elsősorban a földtörténeti közelmúlt (negyedidőszak) üledék-felhalmozódási és eróziós folyamatainak kormeghatározására irányulnak. Emellett célunk még az archeológiai leletek kormeghatározási módszereinek továbbfejlesztése, továbbá az előző eredmények integrálása a Raman mikrospektroszkópiás laboratóriumban kivitelezett anyagvizsgálatokon alapuló kutatási programokba.

Már futó és tervezett projektjeink:
● Dunai teraszok lumineszcens kormeghatározása
● Tiszasasi homokfeltárás datálása
● Gödöllői-dombság löszeinek kormeghatározása
● Basaharci löszfeltárás kormeghatározása
● Dél-Dunántúli löszfeltárások kormeghatározása

 


Vissza a lap tetejére

FaLang translation system by Faboba